Show menu

Aktualno

Ljubljana, Slovenija, 29. 3. 2023

Nov razpis za štipendije in nagrado

Ustanova p. Stanislava Škrabca razpisuje letne magistrske in doktorske štipendije za študente slovenistike, slavistike, klasične filologije in splošnega in primerjalnega jezikoslovja.
Preberi več
Ljubljana, Slovenija, 1. 3. 2023

Razpis za štipendijo za udeležbo na 59. SJLK

Ustanova patra Stanislava Škrabca objavlja javni razpis za dodeljevanje štipendije študentu/študentki slovenščine na univerzi v tujini za udeležbo na 59. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture leta 2023.
Preberi več
Koper, Slovenija, 30. 9. 2022

Podelitev štipendij 19. generaciji štipendistov Škrabčeve ustanove

Škrabčeva ustanova je v okviru letošnjega Slovenskega slavističnega kongresa, ki je potekal od 29. septembra do 1. oktobra v Trstu in Kopru, podelila štipendije 19. generaciji svojih štipendistov. Med letošnje prejemnike so se vpisali Dejan Gabrovšek, Luka Horjak, Eva Trivunović, Lara Potočnik, Gašper Tonin, Maruša Žibred in br. Jan Dominik Bogataj.
Preberi več
Ljubljana, Slovenija, 23. 6. 2022

Razglašamo generacijo štipendistov Škrabčeve ustanove v študijskem letu 2022-2023

Po izboru strokovne komisije v sestavi izr. prof. dr. Matej Šekli, dr. Mija Michelizza in dr. Gašper Beguš ter po potrditvi uprave Škrabčeve ustanove razglašamo novo generacijo štipendistov Škrabčeve ustanove.
Preberi več
Ljubljana, Slovenija, 24. 3. 2022

Nov razpis za štipendije

Ustanova p. Stanislava Škrabca razpisuje letne magistrske in doktorske štipendije za študente slovenistike, slavistike, klasične filologije in splošnega in primerjalnega jezikoslovja.
Preberi več
Frančiškanski samostan nad Novo Gorico, 8. 10. 2021

Podelitev štipendij 18. generaciji štipendistov Škrabčeve ustanove

Škrabčeva ustanova na »Škrabčevih dnevih« v frančiškanskem samostanu nad Novo Gorico podelila štipendije 18. generaciji svojih štipendistov. Med letošnje prejemnike so se vpisali Anja Božič, Marko Drobnjak, Vesna Plesničar, Franziska Valerie Brunner, Blaž Šoba in Ema Štarkl.
Preberi več
24. 6. 2021

Razglašamo novo generacijo štipendistov Škrabčeve ustanove

Po izboru strokovne komisije ter po potrditvi uprave Škrabčeve ustanove razglašamo novo generacijo štipendistov Škrabčeve ustanove.
Preberi več
29. 3. 2021

Nov razpis za štipendije

Ustanova p. Stanislava Škrabca razpisuje letne magistrske in doktorske štipendije za študente slovenistike, slavistike, klasične filologije in splošnega in primerjalnega jezikoslovja.
Preberi več
Ljubljana, Slovenija., 21. 10. 2020

Osma nagrada Škrabčeve ustanove izr. prof. dr. Mateju Šekliju.

Ustanova patra Stanislava Škrabca podelila osmo nagrado za posebne dosežke izr. prof. dr. Mateju Šekliju ter štipendije 17. generaciji svojih štipendistov.
Preberi več
19. 6. 2020

Izbrana je nova generacija štripendistov Ustanove patra Stanislava Škrabca

Strokovna komisija v sestavi prof. dr. Andreje Žele, dr. Andreja Perdiha in dr. Mojce Nidorfer Šiškovič je izbrala novo generacijo štipendistov Škrabčeve ustanove v študijskem letu 2020-2021.
Preberi več