Podelitev štipendij 19. generaciji štipendistov Škrabčeve ustanove

Koper, 30. 9. 2022

Škrabčeva ustanova je v okviru letošnjega Slovenskega slavističnega kongresa, ki je potekal od 29. septembra do 1. oktobra v Trstu in Kopru, podelila štipendije 19. generaciji svojih štipendistov.

Med letošnje prejemnike so se vpisali Dejan Gabrovšek, Luka Horjak, Eva Trivunović, Lara Potočnik, Gašper Tonin, Maruša Žibred  in br. Jan Dominik Bogataj.

Ustanova patra Stanislava Škrabca od leta 2003 podeljuje študijske štipendije odličnim magistrskim in doktorskim študentom slovenistike, slavistike, klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja ter nagrajuje jezikoslovce-sloveniste za njihove izjemne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja. Od ustanovitve do danes je ustanova podelila že več kot 120 štipendij izbranim študentom ter za znanstvene presežke nagradila akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča, Janka Modra, prof. dr. Martino Orožen, izr. prof. dr. Majdo Merše,  prof. dr. Marka Snoja, prof. dr. Alenko Šivic-Dular, prof. dr. Andrejo Žele in izr. prof. dr. Mateja Šeklija. Obseg namena se širi tudi s podporami najrazličnejših pobud, ki vrednotijo in osmišljajo pomen jezikov nasploh.

***

Štipendijski in podporni sklad sta kot spodbudo za študij, raziskovanje in promocijo slovenskega jezika ustanovila Janez Škrabec in Slovenska frančiškanska provinca Sv. Križa leta 2003, od tedaj naprej pa se sklad financira s pomočjo donacij slovenskih podjetij in posameznikov, ki se zavedajo vseobsegajočega pomena maternih jezikov in jezikoslovja nasploh.

Podpirajo nas