PODPORNIKI

Ustanova patra Stanislava Škrabca je neprofitni sklad, ki s pokroviteljskimi sredstvi omogoča in podpira kakovosten študij in raziskovanje slovenskega jezika in drugih slovanskih jezikov, primerjalnega in splošnega jezikoslovja in klasične filologije. Poslanstvo Škrabčeve ustanove souresničujejo številna podjetja, občine pa tudi posamezniki, ki z osebnimi donacijami podpirajo delovanje Škrabčeve ustanove.

V dveh desetletjih svojega delovanja se je Škrabčeva ustanova razvila v vitalno stičišče družbeno odgovornega gospodarstva in posameznikov ter študentov in raziskovalcev materinščine in njej sorodnih jezikov.

 

V današnjem času vse prevečkrat posegamo po uporabi tujk; lepa slovenska beseda žal počasi, a vztrajno izginja v medsebojni komunikaciji ... Zato je še kako pomembno podpirati tiste, ki jo negujejo, raziskujejo in skrbijo, da ostane živa in vitalna. Če izgubimo materni jezik, izgubimo del identitete lastnega naroda. — Marko Podgornik Verdev, generalni direktor podjetja MIKRO + POLO

 

POSTANI PODPORNIK ŠKRABČEVE USTANOVE

Vaša pokroviteljska podpora bo naložba v vitalno prihodnost slovenskega jezika. Vabljeni, da se pridružite krogu podpornikov Škrabčeve ustanove in njenega poslanstva.

 

Sredstva lahko nakažete preko QR kode (odprite spletno banko, izberite foto plačilo, fotografirajte QR kodo in potrdite plačilo) ali pa preko donatorske pogodbe, ki vam jo lahko pošljemo. O tem nas obvestite na elektronski naslov: polona.lovsin@riko.si. Vašo pokroviteljsko gesto bomo v dogovoru z vami tudi primerno obeležili.

 

PODPORNIKI ŠKRABČEVE USTANOVE

Podpirati jezikoslovne študije je znamenje modernega in zelo odgovornega podjetniškega delovanja, ki se ne ozira le na ozko definirana kvantitativna merila, temveč stremi za kakovostnimi družbenimi perspektivami. Zelo smo ponosni, da poslanstvu Škrabčeve ustanove z donacijami sledijo mnoga podjetja.

Podpirajo nas