USTANOVA PATRA STANISLAVA ŠKRABCA

Ustanova patra Stanislava Škrabca je zasebna neprofitna organizacija, ki spodbuja študij in raziskovanje maternega ter drugih slovanskih jezikov, klasične filologije ter primerjalnega in splošnega jezikoslovja. Svoje poslanstvo uresničuje s podeljevanjem štipendij za izbrane študijske smeri in nagrad za dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja ter s promoviranjem vrednosti in pomena maternega jezika. Svoj cilj delovanja razširja tudi z drugimi oblikami podpor, ki prispevajo k promociji slovenskega jezika doma in v tujini.

Škrabčeva ustanova sledi zadanim ciljem in uresničuje svoje poslanstvo pod strokovnimi smerokazi. Neguje tvorne vezi z akademskim zborom Filozofske fakultete UL, Filozofske fakultete UM, Fakultete za humanistične študije UP, Fakultete za humanistiko UNG ter ZRC SAZU. Njeno osrednje posvetovalno telo, ki daje strokovne usmeritve njenemu delovanju, predstavlja tričlanska strokovna komisija, sestavljena iz odličnih pedagogov in drugih strokovnjakov.

 

USTANOVITELJA

JANEZ ŠKRABEC

Svojemu predniku se je s pobudo ustanovitve in kot podpisnik ustanovnega akta 12. decembra 2003 v Frančiškanskem samostanu na Kostanjevici v Novi Gorici poklonil njegov prapranečak in ugledni poslovnež Janez Škrabec, direktor in lastnik podjetja Riko, d. o. o., ki finančno in organizacijsko podpira delovanje in razvoj Škrabčeve ustanove.

SLOVENSKA FRANČIŠKANSKA PROVINCA SV. KRIŽA

Z odgovornostjo do ustvarjalnega dela največjega jezikoslovca in slovenista 19. stoletja, frančiškanskega patra Stanislava Škrabca, so kot soustanovitelji sodelovali tudi slovenski frančiškani, prav tako podpisniki ustanovnega akta.


 

VODSTVO USTANOVE

Za uresničevanje poslanstva Škrabčeve ustanove se trudi uprava, imenovana in potrjena vsake 4 leta.

MATJAŽ RAKOVEC

predsednik uprave

P. PROF. DR. EDVARD KOVAČ

član uprave

STANISLAV ŠKRABEC

član uprave

 

STROKOVNI SVET

Strokovno nad delovanjem in poslanstvom Škrabčeve ustanove bdi strokovna komisija, imenovana in (znova) potrjena na vsaki dve leti:

2004 - 2010

akad. prof. dr. Kajetan Gantar,
prof. dr. Ada Vidovič Muha,
dr. Zoltan Jan

2011, 2012

prof. dr. Marko Stabej,
prof. dr. Marko Jesenišek,
doc. dr. Kozma Ahačič

2013, 2014

prof. dr. Majda Merše,
prof. dr. Erika Kržišnik,
prof. dr. Monika Kalin Golob

2015, 2016

prof. dr. Marko Snoj,
prof. dr. Mojca Smolej,
prof. dr. Irena Stramljič Breznik

2017, 2018

prof. dr. Alenka Šivic Dular,
prof. dr. Helena Dobrovoljc,
prof. dr. Natalija Ulčnik

2019, 2020

prof. dr. Andreja Žele,
dr. Mojca Nidorfer Šiškovič,
dr. Andrej Perdih

2021, 2022, 2023

prof. dr. Matej Šekli,
dr. Mija Michelizza,
dr. Gašper Beguš

2024, 2025, 2026

prof. dr. Marc L. Greenberg,
Miroslav Romih in dr. Peter Holozan (Amebis),
doc. dr. Januška Gostenčnik

Podpirajo nas