ŠTIPENDIJE

Ustanova patra Stanislava Škrabca s celoletnimi štipendijami spodbuja in podpira študijsko odličnost izbranih študentov slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije in primerjalnega in splošnega jezikoslovja ter doktorski študij študenta frančiškana.

Ustanova patra Stanislava Škrabca podeljuje enoletne štipendije za magistrski in doktorski študij slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije, primerjalnega ali splošnega jezikoslovja; enkratne postdoktorske štipendije za raziskovanje s področja slovenskega jezika in enoletne štipendije za doktorski študij študentom članom Slovenske frančiškanske province sv. Križa. Študentom slovenskega jezika na tujih univerzah omogoča štipendije za udeležbo na Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture.

 

ŠTIPENDISTI ŠKRABČEVE USTANOVE

Škrabčeva ustanova vsako leto širi krog svojih štipendistov, ki se ponašajo s svojimi študijskimi in raziskovalnimi uspehi.

ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

Prejemniki štipendije v študijskem letu 2022/2023 so: Neža Kočnik, Matic Kristan, Anja Božič, Aleksandar Trifunović, Emilija Neshkoska Chretnik in br. Jan Dominik Bogataj.

ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

Prejemniki štipendije v študijskem letu 2022/2023 so: Dejan Gabrovšek, Luka Horjak, Eva Trivunović, Lara Potočnik, Gašper Tonin, Maruša Žibred in br. Jan Dominik Bogataj.

ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

Prejemniki štipendije v študijskem letu 2021/2022 so: Anja Božič, Marko Drobnjak, Vesna Plesničar, Franziska Valerie Brunner, Blaž Šoba in Ema Štarkl.

ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Prejemniki štipendije v študijskem letu 2020/2021 so: Nena Bobovnik, br. Jan Dominik Bogataj, Blaž Božič, Nina Horvat, Emilija Neškoska in Maja Rotter.

ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Prejemniki štipendije v študijskem letu 2019/2020 so bili: Manca Černivec, Dejan Gabrovšek, Jernej Kusterle, Rok Mrvič, Nina Pahor in Alexander Rath.

ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Prejemniki štipendije v študijskem letu 2018/2019 so bili: Blaž Zabel, Ana Bembič, Mija Bon, Magdalena Gapsa, Weronika Woźnicka in Aleksander Rath.

ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Prejemniki štipendije v študijskem letu 2017/2018 so bili: Katarina Gomboc, Luka Horjak, Janž Snoj, Lara Unuk, Urška Vranjek Ošlak.

ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

Prejemniki štipendije v študijskem letu 2016/2017: Barbara Balantič, Mija Bon, Kristina Pranjić, Duša Race, Pia Šlogar, Weronika Woźnicka, Blaž Zabel

ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016

Prejemniki štipendije v študijskem letu 2015/2016: Marija Gromova, Janoš Ježovnik, Irena Kužnik, Urška Vranjek Ošlak, Blaž Zabel

ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015

Prejemniki štipendije v študijskem letu 2014/2015: Maruška Agrež, Barbara Balantič, Kaja Dobrovoljc, Domen Krvina, Urška Vranjek

ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014

Prejemniki štipendije v študijskem letu 2013/2014: Maruška Agrež, Nina Ditmajer, Kaja Dobrovoljc, Matej Meterc, Lara Unuk, Polona Zupančič

ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013

Prejemniki štipendije v študijskem letu 2012/2013: Gašper Beguš, Maja Bitenc, Nina Ditmajer, Kaja Hercog, Domen Krvina, Mitja Trojar, Ines Voršič, Marco Wolf

ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012

Prejemniki štipendije v študijskem letu 2011/2012: Kaja Auguštin, Maja Bitenc, Marko Hadžić, Alenka Jelovšek, Zala Rott, Ksenja Turk, Lara Unuk

ŠTUDIJSKO LETO 2010/2011

Prejemniki štipendije v študijskem letu 2010/2011: Andraž Arko, Mojca Horvat, Előd Dudás, Manca Noč, Andrej Perdih, Katarina Rigler Šilc, Judita Tomšič

ŠTUDIJSKO LETO 2009/2010

Prejemniki štipendije v študijskem letu 2009/2010: Boris Kern, Aleksandra Kołeczek, Mateja Kosi, Andrej Perdih, Kristina Tomc, Judita Tomšič, Danjela Viher

ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009

Prejemniki štipendije v študijskem letu 2008/2009: Andraž Arko, Anja Benko, Živa Borak, Januška Gostenčnik, Mojca Horvat, Mateja Jemec Tomazin, Lucia Gaja Scuteri

ŠTUDIJSKO LETO 2007/2008

Prejemniki štipendije v študijskem letu 2007/2008: Anja Benko, Karin Marc Bratina, p. Silvin Marijan Kranjc, Gjoko Nikolovski, Ekaterina Sokorenko, Jana Volk, Urška Zabukovec, Sabina Zorčič

ŠTUDIJSKO LETO 2006/2007

Prejemniki štipendije v študijskem letu 2006/2007: Anja Benko, Damjan Huber, Jure Kovačik, Maja Melinc, Vladka Tucovič, Urška Zabukovec, Andrejka Žejn

ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006

Prejemniki štipendije v študijskem letu 2005/2006: Špela Arhar, Barbara Baloh, Simona Bergoč, Peter Jurgec, Andrej Perdih, Špela Šramel, Maja Žumer

ŠTUDIJSKO LETO 2004/2005

Prejemniki štipendije v študijskem letu 2004/2005: Kozma Ahačič, Jernej Habjan, Mojca Horvat, Karin Marc Bratina, David Puc, p. Tadej Strehovec, Neža Zajc

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE

 

MAGISTRSKA ŠTIPENDIJA

Za dodelitev štipendije za magistrski študij izbranih študijskih smeri lahko kandidirajo kandidati/kandidatke, ki imajo v času razpisa status rednega študenta/redne študentke in so vpisani v zaključni letnik dodiplomskega študija ali v 1. ali 2. letnik magistrskega študija z vsaj prav dobro povprečno oceno (8) in že delujejo na področju študija in raziskovanja jezika, kar dokazujejo s pisnimi mnenji pomembnejših strokovnjakov s posameznih področij, morebitno bibliografijo do sedaj objavljenih del in/ali potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave. Prav tako lahko kandidirajo študenti z rednim statusom, ki so vpisani v absolventski staž.

 

DOKTORSKA ŠTIPENDIJA

Za dodelitev štipendije za doktorski študij izbranih študijskih smeri kandidirajo kandidati/kandidatke, ki so oziroma bodo vpisani na doktorskem študiju in delujejo na področju študija in raziskovanja jezika, kar dokazujejo s pisnimi mnenji pomembnejših strokovnjakov s posameznih področij, z bibliografijo do sedaj objavljenih del in/ali potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave. Študenti/študentke, ki se odlikujejo z nadpovprečnimi študijskimi in raziskovalnimi rezultati, za kar imajo potrebna dokazila, lahko večkrat zapored kandidirajo za štipendijo za doktorski študij. Za dodelitev štipendije za doktorski študij ne glede na smer študija lahko kandidirajo študenti, ki so člani Slovenske frančiškanske province sv. Križa.

 

POSTDOKTORSKA ŠTIPENDIJA

Za dodelitev postdoktorske štipendije za raziskovanje s področja slovenskega jezika lahko kandidirajo kandidati/kandidatke z opravljenim doktoratom, ki niso v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas in ki dokazujejo aktivno udeležbo pri raziskovalnih projektih. To dokazujejo z bibliografijo do sedaj objavljenih del, potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave in s pisnimi mnenji oz. priporočili pomembnejših strokovnjakov.

 

ŠTIPENDIJA ZA SSLK

Za dodelitev štipendije lahko kandidirajo kandidati/kandidatke, ki imajo v času razpisa status rednega študenta/redne študentke in so vpisani v 1. ali 2. letnik drugostopenjskega magistrskega študija ali na doktorski študij slovenskega jezika z vsaj prav dobro povprečno oceno (8), ki že delujejo na področju študija in raziskovanja jezika, kar kandidati/kandidatke dokazujejo s pisnimi mnenji svojih učiteljev/učiteljic oz. profesorjev/profesoric, morebitno bibliografijo do zdaj objavljenih del in/ali potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave.

 

VLOGA ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE

 

Podpirajo nas