Ustanova patra Stanislava Škrabca

USTANOVA PATRA STANISLAVA ŠKRABCA

Ustanova patra Stanislava Škrabca od leta 2003 podeljuje študijske štipendije odličnim magistrskim in doktorskim študentom slovenistike, slavistike, klasične filologije ter primerjalnega in splošnega jezikoslovja ter nagrajuje izjemne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja.

 

USTANOVITELJA

Svojemu predniku se je s pobudo ustanovitve poklonil njegov prapranečak in ugledni poslovnež Janez Škrabec skupaj s Slovensko frančiškansko provinco sv. Križa.

VODSTVO USTANOVE

Za uresničevanje poslanstva Škrabčeve ustanove se trudi 3-članska uprava, ki jo sestavljajo Matjaž Rakovec (predsednik uprave), p. prof. dr. Edvard Kovač (član uprave) in Stanislav Škrabec (član uprave).

STROKOVNA KOMISIJA

Strokovno nad delovanjem in poslanstvom Škrabčeve ustanove bdi strokovna komisija, imenovana na vsake tri leta.

 

AKTUALNI ŠTIPENDISTI

Štipendisti Škrabčeve ustanove v študijskem letu 2023–24 so: Neža Kočnik, Matic Kristan, Anja Božič, Alenksandar Trifunović, Emilija Neshkoska Chretnik in br. Jan Dominik Bogataj.

 

PATER STANISLAV ŠKRABEC

Pater Stanislav Škrabec je eden največjih jezikoslovcev slovenistov 19. stoletja. Glede na njegovo delo, ki ga je posvetil raziskovanju in uveljavljanju slovenskega jezika, mu z upravičenostjo pravimo oče slovenskega pravorečja in glasoslovja. Kot utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika je med drugim prvi formuliral problem performativnosti. Štipendijski sklad, poimenovan po njem, zasleduje njegovo raziskovalno zavzetost in podpira raziskovalce slovenskega jezika pri njihovem poslanstvu.

 

Podpirajo nas