RAZPIS

Razpis za pridobitev štipendije za magistrski, doktorski in postdoktorski študij

Ustanova patra Stanislava Škrabca v mesecu marcu (29. 03. 2024) objavlja razpis za dodeljevanje štipendij v študijskem letu 2024-2025, in sicer:


Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

Rok za prijavo: do vključno 27. maja 2024.

 

VLOGA ZA DODELITEV MAGISTRSKE, DOKTORSKE IN POSTDOKTORSKE ŠTIPENDIJE

 

Priloge:
• Življenjepis
• Motivacijski esej v dolžini 3000 znakov s presledki, ki naj vsebuje povezavo
med kandidatovim študijem oz. raziskovanjem in delom p. Stanislava Škrabca;
• Potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami (obvezno)
• Potrdilo o vpisu v študijsko leto 2023/2024 (obvezno)
• Bibliografija objavljenih del (opcijsko)
• Potrdilo o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave (opcijsko)
• Drugo


   

  POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE

   

  MAGISTRSKA ŠTIPENDIJA

  Za dodelitev štipendije za magistrski študij izbranih študijskih smeri lahko kandidirajo kandidati/kandidatke, ki imajo v času razpisa status rednega študenta/redne študentke in so vpisani v zaključni letnik dodiplomskega študija ali v 1. ali 2. letnik magistrskega študija z vsaj prav dobro povprečno oceno (8) in že delujejo na področju študija in raziskovanja jezika, kar dokazujejo s pisnimi mnenji pomembnejših strokovnjakov s posameznih področij, morebitno bibliografijo do sedaj objavljenih del in/ali potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave. Prav tako lahko kandidirajo študenti z rednim statusom, ki so vpisani v absolventski staž.

   

  DOKTORSKA ŠTIPENDIJA

  Za dodelitev štipendije za doktorski študij izbranih študijskih smeri kandidirajo kandidati/kandidatke, ki so oziroma bodo vpisani na doktorski študij in delujejo na področju študija in raziskovanja jezika, kar dokazujejo s pisnimi mnenji pomembnejših strokovnjakov s posameznih področij, z bibliografijo do sedaj objavljenih del in/ali potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave. Študenti/študentke, ki se odlikujejo z nadpovprečnimi študijskimi in raziskovalnimi rezultati, za kar imajo potrebna dokazila, lahko večkrat zapored kandidirajo za štipendijo za doktorski študij.
  Za dodelitev štipendije za doktorski študij ne glede na smer študija lahko kandidirajo študenti, ki so člani Slovenske frančiškanske province sv. Križa.

   

  POSTDOKTORSKA ŠTIPENDIJA

  Za dodelitev postdoktorske štipendije za raziskovanje s področja slovenskega jezika lahko kandidirajo kandidati/kandidatke z opravljenim doktoratom, ki niso v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas in ki dokazujejo aktivno udeležbo pri raziskovalnih projektih. To dokazujejo z bibliografijo do sedaj objavljenih del, potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave in s pisnimi mnenji oz. priporočili pomembnejših strokovnjakov.

   


   

  Prijave, ki ne bodo vložene v skladu z zahtevanimi pogoji in navodili ali ne bodo vložene pravočasno, ne bodo upoštevane. Izbirni postopek bo izvršen skladno s Pravili ustanove ter načeli pravičnosti. Dodatne informacije so možne na telefonski številki 01 / 58 16 308 vsak delovni dan od 9. do 11. ure ali po e-pošti polona.lovsin@riko.si.
  Razpis je objavljen na spletnem mestu www.skrabceva-ustanova.si
  Kandidati bodo obveščeni o izboru najkasneje do (datum).

   

  Podpirajo nas