RAZPIS

Razpis za nagrado za posebne dosežke na področju slovenskega jezikoslovja

Ustanova patra Stanislava Škrabca vsako tretje leto razpisuje nagrado za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja.

Nagrado lahko prejme pravna ali fizična oseba. Predlagatelj naj predloži podatke o kandidatu in obrazložitev predloga. Rok za pošiljanje predlogov je do vključno (datum). Predloge z obrazložitvijo naj predlagatelji pošljejo v datoteki pdf na elektronski naslov: polona.lovsin@riko.si, v zadevi naj piše: »Nagrada Škrabčeve ustanove«.

Dodatne informacije so možne na telefonski številki 01 / 58 16 308 vsak delovni dan od 9. do 11. ure ter po e-pošti info@skrabceva-ustanova.si.
Razpis je objavljen tudi na spletni strani www.skrabceva-ustanova.si.
Kandidati bodo obveščeni o izboru najkasneje do 10. septembra 2023.

 

Podpirajo nas