RAZPIS

Razpis za pridobitev štipendije študentu/študentki slovenščine na univerzi v tujini za udeležbo na prihajajočem Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture

Ustanova patra Stanislava Škrabca v mesecu marcu objavlja razpis za udeležbo na SSJLK, ki poteka pod okriljem Centra za slovenski jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Štipendija pokriva:

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje. Rok za prijavo bo obajvljen kmalu.

 

VLOGA ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE ZA SJKL

 

Priloge:
• Življenjepis
• Motivacijski esej v dolžini 3000 znakov s presledki (prednost pri dodelitvi štipendije bodo imeli študenti/študentke, ki bodo v motivacijskem eseju navajali povezave med svojim študijem oz. raziskovanjem in delom p. Stanislava Škrabca)
• Potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami (obvezno)
• Mnenje vsaj enega učitelja/učiteljice oz. profesorja/profesorice z univerze, kjer študent/študentka študira
• Morebitno bibliografija objavljenih del in/ali potrdilo o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave


   

  POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE

   

  ŠTIPENDIJA ZA SSLK

  Za dodelitev štipendije lahko kandidirajo kandidati/kandidatke, ki imajo v času razpisa status rednega študenta/redne študentke in so vpisani v 1. ali 2. letnik magistrskega študija ali na doktorski študij slovenskega jezika z vsaj prav dobro povprečno oceno (8) in že delujejo na področju študija in raziskovanja jezika, kar kandidati/kandidatke dokazujejo s pisnimi mnenji svojih učiteljev/učiteljic oz. profesorjev/profesoric, morebitno bibliografijo do zdaj objavljenih del in/ali potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave. Prav tako lahko kandidirajo študenti/študentke z rednim statusom, ki so vpisani v absolventski staž.

   


   

  Prijave, ki ne bodo vložene v skladu z zahtevanimi pogoji in navodili ali ne bodo vložene pravočasno, ne bodo upoštevane. Izbirni postopek bo izvršen skladno s Pravili ustanove ter načeli pravičnosti. Dodatne informacije so možne na telefonski številki 01 / 58 16 308 vsak delovni dan od 9. do 11. ure ali po e-pošti polona.lovsin@riko.si.
  Razpis je objavljen na spletnem mestu www.skrabceva-ustanova.si
  Kandidati bodo obveščeni o izboru najkasneje do (datum)

   

  Podpirajo nas