Razglašamo generacijo štipendistov Škrabčeve ustanove v študijskem letu 2023–2024

Ljubljana, 23. 6. 2023

Po izboru strokovne komisije v sestavi izr. prof. dr. Matej Šekli, dr. Mija Michelizza in dr. Gašper Beguš ter po potrditvi uprave Škrabčeve ustanove razglašamo novo generacijo štipendistov Škrabčeve ustanove.

Ti so:

Anja Božič, doktorska študentka srednjeveških študij na Srednjeevropski univerzi na Dunaju;  
Emilija Neshkoska-Chretnik, doktorska študentka humanistike in družboslovja;    
Aleksandar Trifunović, doktorski študent južnoslovanskih študijev in primerjalnega slovanskega jezikoslovja;

fr. Jan Dominik Bogataj, doktorski študent patrologije in patrističnih ved na Institutum Patristicum Augustinianum (Pontificia Universitas Lateranensis) v Rimu;
ter
Neža Kočnik, magistrska študentka  slovenistike, primerjalnega slovanskega jezikoslovja, primerjalne književnosti in literarne teorije ter južnoslovanskih študijev
in
Matic Kristan, magistrski študent klasične filologije in zgodovine.

Iskrene čestitke!

Podpirajo nas