Ob jubileju Ustanove patra Stanislava Škrabca in EFNIL

Ljubljana, 12. 10. 2023

Ob jubileju Ustanove patra Stanislava Škrabca in EFNIL:
dvajseta generacija štipendistov Ustanove p. Stanislava Škrabca,
nov nagrajenec za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja
in novi nagrajenci EFNIL

Škrabčeva ustanova je ob 20. letnici ustanovitve podelila štipendije 20. generaciji izbranih študentov slovenistike, slavistike, klasične filologije in primerjalnega ter splošnega jezikoslovja. Z nagrado za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja je letos odlikovala podjetje Amebis. Združenje EFNIL tudi podelilo nagrade za najboljša magistrska dela v Evropi s področja rabe jezikov, jezikovne politike in večjezičnosti.

Ustanova patra Stanislava Škrabca od leta 2003 podeljuje študijske štipendije odličnim magistrskim in doktorskim študentom slovenistike, slavistike, klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja ter nagrajuje jezikoslovce-sloveniste za njihove izjemne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja. Od ustanovitve do danes je ustanova podelila že 130 štipendij izbranim študentom ter za znanstvene presežke nagradila akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča, Janka Modra, prof. dr. Martino Orožen, izr. prof. dr. Majdo Merše,  prof. dr. Marka Snoja, prof. dr. Alenko Šivic-Dular, prof. dr. Andrejo Žele, izr. prof. dr. Mateja Šeklija ter podjetje Amebis.

Letos šest štipendistov
Po izboru strokovne komisije v sestavi izr. prof. dr. Matej Šekli, dr. Gašper Beguš in dr. Mija Michelizza so štipendije prejeli perspektivi magistrski in doktorski študenti izbranih študijskih smeri, ki se ob svojih odličnih študijskih rezultatih lahko pohvalijo tudi z aktivno udeležbo na strokovnih in znanstvenih konferencah ter objavami v znanstveno strokovnih publikacijah. Ti so letos Neža Kočnik, magistrska študentka slovenistike, primerjalnega slovanskega jezikoslovja, južnoslovanskih študijev in primerjalne književnosti na Oddelku za slovenistiko, Oddelku za slavistiko in Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Matic Kristan, študent 2. letnika magistrskega študija latinščine in grščine na Oddelku za klasično filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Anja Božič, doktorska študentka na Oddelku za srednjeveške študije na Srednjeevropski univerzi na Dunaju; Aleksandar Trifunović, doktorski študent na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Emilija Neskoshka Chretnik, doktorska študentka na Oddelku za humanistiko in družboslovje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.  Škrabčeva ustanova namenja eno štipendijo za doktorski študij študentom članom Slovenske frančiškanske province sv. Križa. V letošnjem letu jo prejme brat Jan Dominik Bogataj, doktorski študent patrističnih znanosti na Institutum Patristicum Augustinianum na univerzi Pontificia Universitas Lateranensis v Rimu.

Nagrada za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja podeljena podjetju Amebis
Ustanova p. Stanislava Škrabca je ob svoji 20. letnici podelila nagrado za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja podjetju Amebis, ki že več kot 30 let deluje na področju razvoja programske opreme, povezane z jeziki, in na področju jezikovnih tehnologij. S svojima ustanoviteljema Miroslavom Romihom in dr. Petrom Holozanom je postavilo visoke standarde pri vsestranski tehnološki podpori slovenskemu jeziku. Amebis je zgled produktivno naravnanega združevanja več strok, osnovne elektrotehnične in računalniško-informacijske z jezikoslovjem, zlasti s tehnološkim razvojem slovenščine. Podjetje je sodelovalo pri razvoju številnih jezikovnih virov in tehnologij za slovenski jezik, ki jih uporablja na sto tisoče uporabnikov doma in v tujini, sodelavci Amebisa pa ves čas skrbijo za njihov kontinuirani razvoj: od zasnove do metodoloških izboljšav pri konkretni uporabi.

Podjetje Amebis je od vsega začetka temeljno gonilo digitalizacije slovarskih virov, pri čemer njihov prispevek ni samo tehnološki, ampak tudi metodološki in s tem tudi raziskovalno-razvojni. Podjetje Amebis že od samega začetka sodeluje pri zasnovi, postavljanju in nadgrajevanju osrednjega slovenskega spletnega slovarskega portala Fran, hkrati pa redno vzdržuje in posodablja svoj lastni portal Termania. Podjetje Amebis je opravilo neprecenljivo pionirsko delo na področjih razvoja tehnologij, specializiranih za slovenski jezik, in digitalizacije slovenskega jezika. Vse svoje računalniško-programske raziskave so tudi uporabnostno zastavili in razvili do prijazne uporabnosti za slehernika, tako da jih danes in vnaprej lahko uporablja vsak izmed nas brez posebnih dodatnih znanj. In to je neprecenljiva pridobitev naprej za slovenistično jezikoslovje pa tudi za jezikoslovje nasploh.

Navedena širina povezovanja tehnoloških in jeziko(slo)vnih znanj, velika strokovna korektnost in pridružena človeška skromnost ter dostopnost zaslužijo posebno pozornost. Brez tehnološke podpore podjetja Amebis, ki ni samo to, temveč vključuje tudi inovativne dodane vrednosti, bi bil dobršen del najbolj žlahtnega slovenističnega jezikoslovja brez prave uporabnosti zlasti za širši krog uporabnikov.

Zasebna podpora dosežkom na področju jezikoslovja
Štipendijski in podporni sklad sta kot spodbudo za študij, raziskovanje in promocijo slovenskega jezika ustanovila Janez Škrabec in Slovenska frančiškanska provinca Sv. Križa leta 2003. Od tedaj dalje se sklad financira s pomočjo donacij slovenskih podjetij in posameznikov, ki se zavedajo vseobsegajočega pomena maternih jezikov in jezikoslovja nasploh.

Ustanova patra Škrabca ob letošnjem jubileju skupaj z združenjem EFNIL
Ustanova Stanislava Škrabca je svoje letošnje lavreate postavila na piedestal na slovesnosti Združeni v jezikih, ki jo je pripravila ob svoji 20. obletnici skupaj z evropskim združenjem nacionalnih ustanov za jezik EFNIL.  EFNIL, ki po evropskih državah skrbi za jezik in jezikovno opremljenost, je zveza nacionalnih ustanov za jezik v Evropi. Združuje 43 ustanov članic iz 31 različnih evropskih držav, ki se enkrat letno srečujejo na letnih konferencah, letos gosti to pomembno združenje Ljubljana. Člana EFNIL sta tudi  Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in Ministrstvo za kulturo RS.

Prav na letošnjem srečanju se bodo člani in članice posvetili tudi resoluciji, ki bo vsebovala poziv vsem ponudnikom vsebin in komunikacijskim platformam, naj omogočijo dostop njihovim uporabnikom v nacionalnih jezikih. Evropsko združenje nacionalnih ustanov za jezik bo tako, če bo glasovanje uspešno, pozvalo Evropsko komisijo, naj aktivneje skrbi in z dodatnimi ukrepi poskrbi, da bodo multinacionalke, kot so Apple, Disney, Netflix ..., poskrbele za prevod svojih vsebin v nacionalne jezike, ki jih še niso dodale na svoje sezname, torej tudi v slovenščino.

Ob štipendijah in nagradi Ustanove p. Stanislava Škrabca so na slavnostnem dogodku v Cankarjevem domu podelili tudi nagrade za najboljša magistrska dela v Evropi s področja rabe jezikov, jezikovne politike in večjezičnosti. Prejeli so jih bodo Julia Elena Pardo Alonso (Univerza Pompeu Fabra, Barcelona), Fani Morali (Helenska odprta univerza, Patras) in Denise Weghofer (Univerza na Dunaju).

Slavnostni dogodek v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma

Na slavnostni prireditvi v Cankarjevem domu so navzoče nagovorili predsednica RS dr. Nataša Pirc Musar, predsednica EFNIL-a dr. Sabine Kirchmeier, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU dr. Kozma Ahačič, soustanovitelj Ustanove patra Stanislava Škrabca Janez Škrabec, ministrica za kulturo RS dr. Asta Vrečko in nagrajenec Škrabčeve ustanove v letu 2020 izr. prof. dr. Matej Šekli. V imenu letošnjega nagrajenca podjetja Amebis, ki razvija jezikovne tehnologije za slovenski jezik, je  spregovoril njegov ustanovitelj in direktor Miro Romih.

Fotoreportaža je na voljo tukaj. 

 

 

Podpirajo nas