Show menu

Razpisi

Razpis za štipendije

Ustanova patra Stanislava Škrabca v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 12. 12. 2003 in Pravili Ustanove patra Stanislava Škrabca z dne 10. 03. 2004 objavlja  javni razpis za dodeljevanje štipendij v študijskem letu 20222023, in sicer:

  • enoletne štipendije za drugostopenjski magistrski študij slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije, primerjalnega ali splošnega jezikoslovja;
  • enoletne štipendije za doktorski študij študentom za področje slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije, primerjalnega ali splošnega jezikoslovja;
  • enkratne štipendije za doktorski študij študentom članom Slovenske frančiškanske province sv. Križa;
  • enkratne postdoktorske štipendije za raziskovanje s področja slovenskega jezika.postdoktorske štipendije za raziskovanje s področja slovenskega jezika.

PREBERTE VEČ...
Razpis za nagrade

Ustanova patra Stanislava Škrabca v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 12. 12. 2003 in Pravili Ustanove patra Stanislava Škrabca z dne 10. 3. 2004 razpisuje nagrado na področju slovenskega jezikoslovja.

***

Nagrado lahko prejme pravna ali fizična oseba.

Predlagatelj naj predloži podatke o kandidatu in obrazložitev predloga.

Rok za pošiljanje predlogov je do vključno 19. junija 2020.   

Predloge z obrazložitvijo naj predlagatelji pošljejo pošljejo kot pdf

na elektronski naslov: polona.lovsin@riko.si, v zadevi naj piše: »Nagrada Škrabčeve ustanove«

 ***

Dodatne informacije so možne na telefonski številki 01 / 58 16 308

vsak delovni  dan od 9.  do 11. ure ter po e-pošti info@skrabceva-ustanova.si.

Kandidati bodo obveščeni o izboru najkasneje do 10. 09. 2020.   

Pobude za sodelovanje

v kratkem na voljo...