Show menu

Razpisi

Razpis za štipendije

Ustanova patra Stanislava Škrabca
v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 12. 12. 2003 in
Pravili Ustanove patra Stanislava Škrabca
z dne 10. 03. 2004 objavlja 

javni razpis

za dodeljevanje štipendij v študijskem letu 2019─2020, in sicer:

- enoletne štipendije za drugostopenjski magistrski študij slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja;
- enoletne štipendije za doktorski študij študentom za področje slovenskega jezika, slovanskih jezikov in klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja;
- enkratne štipendije za doktorski študij študentom-članom Slovenske frančiškanske province sv. Križa;
- enkratne postdoktorske štipendije za raziskovanje s področja slovenskega jezika.

Razpis za nagrade

Ustanova patra Stanislava Škrabca 
v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 12. 12. 2003 in 
Pravili  Ustanovepatra Stanislava Škrabca z dne 10. 3. 2004 
razpisuje nagrado na področju slovenskega jezikoslovja.

***

Nagrado lahko prejme pravna ali fizična oseba.Predlagatelj naj predloži podatke o kandidatu in obrazložitev predloga. 
Rok za pošiljanje predlogov je do vključno 22. junija 2018
Predloge z obrazložitvijo naj predlagatelji pošljejo priporočeno po pošti na naslov: 
Ustanova patra Stanislava Škrabca, Hrovača 42, 1310 Ribnica, 
s pripisom – razpis za nagrado. 

***

Dodatne informacije so možne na telefonski številki 
01 / 58 16 308 
vsak delovni  dan od 9.  do 11. ure ter po 
Razpis objavljen tudi na spletni strani www.skrabceva-ustanova.si.
Kandidati bodo obveščeni o izboru najkasneje do 10. 09. 2018.

Ponudbe za sodelovanje

v kratkem na voljo...