Show menu

Razpisi

Razpis za štipendije

Ustanova patra Stanislava Škrabca v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 12. 12. 2003 in Pravili Ustanove patra Stanislava Škrabca z dne 10. 03. 2004 objavlja
javni razpis za dodeljevanje štipendij v študijskem letu 2023─2024, in sicer:

  • enoletne štipendije za magistrski študij slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije, primerjalnega ali splošnega jezikoslovja;
  • enoletne štipendije za doktorski študij študentom za področje slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije, primerjalnega ali splošnega jezikoslovja;
  • enkratne štipendije za doktorski študij študentom članom Slovenske frančiškanske province sv. Križa;
  • enkratne postdoktorske štipendije za raziskovanje s področja slovenskega jezika.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

PREBERITE VEČ...

Razpis za štipendijo SJLK

Ustanova patra Stanislava Škrabca

v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 12. 12. 2003 in Pravili Ustanove patra Stanislava Škrabca z dne 10. 03. 2004 objavlja javni razpis

za dodeljevanje štipendije študentu/študentki slovenščine na univerzi v tujini za udeležbo na 59. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture leta 2023.

Štipendija za udeležbo na 59. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture, ki bo potekal od 3. do 14. julija 2023 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, bo pokrila:

  • stroške kotizacije, ki vključuje tako strokovni kot spremljevalni program,
  • bivanje v enoposteljni sobi z zajtrkom v Dijaškem domu Ivana Cankarja v Ljubljani,
  • (delne) potne stroške za prihod v Ljubljano  
  • dnevno žepnino v vrednosti 15 EUR/dan.

PREBERITE VEČ...
Razpis za nagrado

Ustanova patra Stanislava Škrabca v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 12. 12. 2003 in Pravili Ustanove patra Stanislava Škrabca z dne 10. 3. 2004 razpisuje nagrado na področju slovenskega jezikoslovja.

***

Nagrado lahko prejme pravna ali fizična oseba.

Predlagatelj naj predloži podatke o kandidatu in obrazložitev predloga.

Rok za pošiljanje predlogov je do vključno 15. junija 2023.   

Predloge z obrazložitvijo naj predlagatelji pošljejo kot pdf na elektronski naslov: polona.lovsin@riko.si, v zadevi naj piše: »Nagrada Škrabčeve ustanove«.

***

Dodatne informacije so možne na telefonski številki 01 / 58 16 308 vsak delovni  dan od 9.  do 11. ure ter po e-pošti info@skrabceva-ustanova.si.

Razpis objavljen tudi na spletni strani www.skrabceva-ustanova.si.

Kandidati bodo obveščeni o izboru najkasneje do 10. septembra 2023.