demo-ustanova

 


"Najpopolnejši, najplemenitejši jezik ne bo rešil svojega naroda, ako ga ta ne ceni, ako se zanj malo meni.

Prej ali potlej se bo takemu narodu jezik potujčil, pohabil in poterl, dokler ne bo naposled popolnoma zamrl in izginil in s svojim jezikom bo tak nemaren narod sam zginil s tega sveta - podlaga tujčevi peti.

Glejmo, da ne bomo mi tak narod."

pater Stanislav Škrabec

Podeljujemo


štipendije odličnim študentom
slovenistike, slavistike, klasične
filologije in splošnega in
primerjalnega jezikoslovja.

ŠTIPENDIJE

prijavite se na RAZPIS

Nagrajujemo


posebne dosežke na področju
slovenističnega jezikoslovja.

 

Prirejamo


dogodke in srečanja, na katerih
skupaj s svojimi štipendisti,
nagrajenci, lingvisti in literati
vrednotimo  pomen in vrednost
maternih jezikov.

 

Povezujemo


mlade raziskovalce in znanstvenike,
gospodarske družbe ter številne
posameznike za dobrobit
slovenskemu jeziku v prihodnosti.

 

Novica

23. februarja 2016 smo v skednju Škrabčeve domačije, v okviru mednarodnega dneva maternih jezikov, govorili o slovenščini v populatni kulturi.  

Aktualno

Kontakt

Škrabčeva ustanova
Hrovača 42, SI-1310 Ribnica

T: 01 58 16 308
F: 01 83 69 936
S: www.skrabceva-ustanova.si
E: info@skrabceva-ustanova.si