Show menu

Podporniki

Ustanova patra Stanislava Škrabca je neprofitni sklad, ki z nabiranjem sponzorskih in donatorskih sredstev omogoča kakovosten študij in raziskovanje jezikov študentom in znanstvenikom. Poslanstvo Škrabčeve ustanove  souresničujejo številna podjetja, občine pa tudi posamezniki, ki z osebnimi donacijami podpirajo delovanje Škrabčeve ustanove.

V dobrem desetletju odgovornega delovanja se je Škrabčeva ustanova razvila v vitalno stičišče družbeno odgovornega gospodarstva, jezikovno zavednih posameznikov ter raziskovalcev in proučevalcev slovenskega jezika, slavistike in filologije.

Postanite podpornik

Vaša pokroviteljska podpora bo naložba v prihodnost slovenskega jezika in drugih slovanskih oziro-ma filoloških znanj. Škrabčeva ustanova vsa zbrana sredstva v celoti nameni za izplačevanje letnih štipendij izbranim študentom in podeljevanje nagrad za posebne dosežke vsako drugo leto. Pravne osebe lahko izberejo različne oblike podpore. Škrabčeva ustanova si bo prizadevala, da vašo podporo obeleži na način, ki vam najbolj ustreza.

Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo po telefonu 
01 / 58 16 308 (Polona Lovšin) ali po elektronski pošti info@skrabceva-ustanova.si