Show menu

BibliografijaIzbor najpomembnejših del p. Stanislava Škrabca:

1. Škrabec, Stanislav: O glasu in naglasu našega knjižnega jezika v izreki in pisavi, v Novem mestu: [Gymnasium], 1870

2. Škrabec, Stanislav: Platnice lista "Cvetje z vertov svetega Frančiška”, Gorica: Frančiškanski samostan, 1880–1915

3. Škrabec, Stanislav: Jezikoslovne razprave, v Gorici: Hilarijanska tiskarnica, 1880–1890

4. Škrabec, Stanislav: Jezikoslovni spisi, v Ljubljani: Leonova družba, 1916–1921

5. Škrabec, Stanislav: Naša Kostanjevica, ponatis iz "Cvetja" 1906, 1907, 1911, uredil in dopolnil Bruno Korošak, Nova 
Gorica: Branko, Ljubljana 2002

6. Škrabec, Stanislav – avtor, Toporišič, Jože – urednik: Jezikoslovna dela 1–4, Nova Gorica: Frančiškanski samostan 
Kostanjevica, 1994–1998


Najbolj popoln pregled dela p. Stanislava Škrabca je objavljen v obsežni knjižni izdaji Jezikoslovna dela v štirih knjigah, ki jih je uredil akad. prof. dr. Jože Toporišič in obsegajo 2.259 strani. Janko Moder, tako kot akad. prof. dr. Toporišič nagrajenec Škrabčeve ustanove, je prvemu celostnemu pregledu dela našega največjega jezikoslovca slovenista 19. stoletja dodal stvarno in imensko kazalo. Podroben opis na 443 straneh je izšel leta 1999 v knjigi Imensko in stvarno kazalo k jezikoslovnim delom patra Stanislava Škrabca.