Show menu

Vodstvo ustanove

Za uresničevanje poslanstva Škrabčeve ustanove se trudi uprava Škrabčeve ustanove, imenovana in potrjena vsake 4 leta:

  • Matjaž Rakovec (predsednik uprave),
  • P. prof. dr. Edvard Kovač (član uprave),
  • Stanislav Škrabec (član uprave).
Strokovno nad delovanjem in poslanstvom Škrabčeve ustanove bdi strokovna komisija, imenovana in (znova) potrjena na vsaki dve leti:
2004-2010 akad. prof. dr. Kajetan Gantar, prof. dr. Ada Vidovič Muha, dr. Zoltan Jan
2011, 2012 prof. dr. Marko Stabej, prof. dr. Marko Jesenšek, doc. dr. Kozma Ahačič
2013, 2014 prof. dr. Majda Merše, prof. dr. Erika Kržišnik, prof. dr. Monika Kalin Golob
2015, 2016 prof. dr. Marko Snoj, prof. dr. Mojca Smolej, prof. dr. Irena Stramljič Breznik
2017, 2018 prof. dr. Alenka Šivic Dular, prof. dr. Helena Dobrovoljc, prof. dr. Natalija Ulčnik