Show menu

O ustanovi
Škrabčeva ustanova je zasebna neprofitna organizacija, ki spodbuja študij in raziskovanje maternega  ter drugih slovanskih jezikov, klasične filologije in splošnega in primerjalnega jezikoslovja. Svoje poslanstvo uresničuje s podeljevanjem štipendij izbranih študijskih smeri in nagrad za dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja ter s promoviranjem vrednosti in pomena maternega jezika. Svoj cilj delovanja razširja tudi z drugimi oblikami podpor, ki prispevajo k promociji slovenskega jezika doma in v tujini.

Škrabčevo ustanovo sta leta 2003 ustanovila v poklon p. Stanislavu Škrabcu njegov prapranečak Janez Škrabec, direktor podjetja Riko, ter cerkveni red, ki mu je p. Stanislav Škrabec pripadaj, to je Slovenska frančiškanska provinca Sv. Križa.

Škrabčeva ustanova zasleduje zadane cilje in uresničuje svoje poslanstvo pod strokovnimi smerokazi. Neguje tvorne vezi z akademskim zborom Filozofske fakultete UL, Filozofske fakultete UM, Fakultete za humanistične študije UP, Fakultete za humanistiko UNG ter ZRC SAZU. Tro-članska strokovna komisija, ki jo sestavljajo odlični pedagogi in znanstveniki, je njeno osrednje posvetovalno telo, ki svetuje in nadzoruje njeno strokovnost

Ustanovitelja

Redni simpoziji o delu p. Stanislava Škrabca, ki so potekali v Frančiškanskem samostanu Kostanjevica pod strokovnim vodstvom prof. dr. akad. Jožeta Toporišiča, so spodbudili ustanovitev platforme za podporo študiju in raziskovanju slovenskega jezika in njemu sorodnih jezikov.
Več

Vodstvo ustanove

Za uresničevanje poslanstva Škrabčeve ustanove se trudi uprava Škrabčeve ustanove, imenovana in potrjena vsake 4 leta.
Več