Izbrana je nova generacija štipendistov

Ljubljana, 26. junij 2018

Strokovna komisija v sestavi prof. dr. Alenka Šivic Dular, izr. prof. dr. Natalija Ulčnik in doc. dr. Helena Dobrovoljc je izbrala novo generacijo štipendistov Škrabčeve ustanove v študijskem letu 2018-2019. Ti so Ana Bembič, Mija Bon, Magdalena Gaspa, Aleksander Rath, Blaž Zabel, Weronika Woźnicka. Čestitamo! 

Podpirajo nas