NAGRAJENEC ŠKRABČEVE USTANOVE PROF. DR. MARKO SNOJ

Prof. dr. Marko Snoj je trenutno najbolj znani slovenski etimolog in slovaropisec. Brez njega Slovenci ne bi imeli temeljnih sodobnih del o izvoru in razvoju slovenskega besedja: je avtor poljudnejše različice Etimološkega slovarja slovenskega jezika(1997, 2009) in Etimološkega slovarja slovenskih zemljepisnih imen (2009), ki svojih naslovnikov ne najdevata zgolj v ozko znanstvenih krogih, temveč tudi širše, in soavtor zahtevneje zastavljenega, znanstvenega Etimološkega slovarja slovenskega jezika (tretje, četrte in pete knjige; 1995–2007).

Prof. dr. Marko Snoj je trenutno najbolj znani slovenski etimolog in slovaropisec. Brez njega Slovenci ne bi imeli temeljnih sodobnih del o izvoru in razvoju slovenskega besedja: je avtor poljudnejše različice Etimološkega slovarja slovenskega jezika(1997, 2009) in Etimološkega slovarja slovenskih zemljepisnih imen (2009), ki svojih naslovnikov ne najdevata zgolj v ozko znanstvenih krogih, temveč tudi širše, in soavtor zahtevneje zastavljenega, znanstvenega Etimološkega slovarja slovenskega jezika (tretje, četrte in pete knjige; 1995–2007).

Njegovo delo predstavlja sicer še marsikaj drugega, tako na primer avtorstvo Slovarja jezika Janeza Svetokriškega (2006) kot vrste zgodovinskega slovarja, pomembna je dalje tudi njegova vloga predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in delo pri najnovejšem Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika (2012) – toda odločilno je njegovo etimološko delo. Brez njega slovensko jezikoslovje preprosto ne bi bilo to, kar je, in slovenski jezik o sebi ne bi imel takega pričevanja, kot ga z njegovim etimološkim delom ima.


Podpirajo nas