Show menu

Štipendije Škrabčeve ustanove

Škrabčeva ustanova podeljuje štipendije odličnim dodiplomskim in podiplomskim študentom slovenistike, slavistike, klasične filologije in primerjalnega in splošnega jezikoslovja. Za štipendijo za podiplomski študij poljubne študijske smeri lahko vsako leto kandidirajo tudi študenti frančiškani.
Ustanova patra Stanislava Škrabca podpira in nagrajuje študijsko odličnost, zato h kandidaturi za štipendije vabi  študente z odličnimi študijskimi rezultati; te dokažejo z višino povprečne ocene, s pisnimi mnenji strokovnjakov in bibliografijo in potrdilom o sodelovanju pri raziskavah. Kandidate za štipendiste izbere strokovna komisija. Razpis za štipendije je objavljen vsako leto meseca marca. 

Škrabčeva ustanova vsako leto podeljuje štipendije: 

  • študentom slovenskega jezika za dodiplomski in podiplomski študij,
  • študentom slovanskih jezikov za dodiplomski in podiplomski študij,
  • študentom klasične filologije za dodiplomski in podiplomski študij in 
  • študentom frančiškanom za podiplomski študij. 
Ustanova podeljuje naslednje vrste štipendij:

  • celoletne štipendije za dodiplomski študij študentom slovenistike, slavistike, klasične filologije, primerjalnega in splošnega jezikoslovja,
  • celoletne štipendije za podiplomski študij študentom slovenistike, slavistike, klasične filologije, primerjalnega in splošnega jezikoslovja,
  • celoletne štipendije podiplomskim študentom frančiškanom, ne glede na študijsko smer.
Razpis

Pogoji za pridobitev štipendije

Štipendije lahko pridobijo študenti višjih letnikov, vpisani na dodiplomski študiju (od vključno tretjega letnika dalje), imajo vsaj prav dobro (8) povprečno oceno opravljenih izpitov in redno opravljajo študijske obveznosti. Do štipendij so upravičeni tudi študenti, ki so vpisani na podiplomski študij.
Več

Štipendisti Škrabčeve ustanove

Škrabčeva ustanova s ponosom spremlja delo, razvoj in napredovanja svojih varovancev: vsi z izjemnimi študijskimi in raziskovalnimi uspehi upravičujejo zaupanje ustanove v njihovo delo.
Več