Show menu

Razpis za štipendijo za udeležbo na 59. SJLK

Ustanova patra Stanislava Škrabca

v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 12. 12. 2003 in Pravili Ustanove patra Stanislava Škrabca z dne 10. 03. 2004 objavlja javni razpis


za dodeljevanje štipendije študentu/študentki slovenščine na univerzi v tujini  za udeležbo na 59. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture leta 2023.

Štipendija za udeležbo na 59. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture,

ki bo potekal od 3. do 14. julija 2023 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, bo pokrila:

 • stroške kotizacije, ki vključuje tako strokovni kot spremljevalni program,
 • bivanje v enoposteljni sobi z zajtrkom v Dijaškem domu Ivana Cankarja v Ljubljani,
 • (delne) potne stroške za prihod v Ljubljano  
 • dnevno žepnino v vrednosti 15 EUR/dan.

  ***


Za dodelitev štipendije lahko kandidirajo kandidati/kandidatke,

 • ki imajo v času razpisa status rednega študenta/redne študentke in so vpisani v 1. ali 2. letnik drugostopenjskega magistrskega študija ali na doktorski študij slovenskega jezika
 • z vsaj prav dobro povprečno oceno (8)
 • ki že delujejo na področju študija in raziskovanja jezika, kar kandidati/kandidatke dokazujejo s pisnimi mnenji svojih učiteljev/učiteljic oz. profesorjev/profesoric, morebitno bibliografijo do zdaj objavljenih del in/ali potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave.

 • Prav tako lahko kandidirajo študenti/študentke z rednim statusom, ki so vpisani v absolventski staž.

***

 Prijava za štipendijo mora vsebovati:
 • vlogo za podelitev štipendije,
 • življenjepis;
 • motivacijski esej v dolžini do 3000 znakov s presledki (prednost pri dodelitvi štipendije bodo imeli študenti/študentke, ki bodo v motivacijskem eseju navajali povezave med svojim študijem oz. raziskovanjem in delom p. Stanislava Škrabca);
 • potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami in potrdilo o vpisu;
 • mnenje vsaj enega učitelja/učiteljice oz. profesorja/profesorice z univerze, kjer študent/študentka študira;
 • morebitno bibliografijo objavljenih del in/ali potrdilo o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave.

Prijave s celotno dokumentacijo kandidati/kandidatkepošljejo kot pdf na elektronski naslov: polona.lovsin@riko.si, v zadevi naj piše: »Razpis za štipendije«


Prenos vloge za podelitev štipendije

Rok za prijavo: do vključno 11. aprila 2023.

Prijave, ki ne bodo vložene v skladu z zahtevanimi pogoji in navodili ali ne bodo vložene pravočasno, ne bodo upoštevane. Izbirni postopek bo izvršen skladno s Pravili ustanove ter načeli pravičnosti.

Dodatne informacije so možne na telefonski številki 01 / 58 16 308

vsak delovni  dan od 9. do 11. ure ali po e-pošti info@skrabceva-ustanova.si

Razpis je objavljen na spletnem mestu www.skrabceva-ustanova.si

 

Kandidati/kandidatke bodo obveščeni o izboru najkasneje do 11. maja 2023.