Show menu

Razpis za nagrade

Ustanova patra Stanislava Škrabca v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 12. 12. 2003 in Pravili  Ustanovepatra Stanislava Škrabca z dne 10. 3. 2004 razpisuje nagrado na področju slovenskega jezikoslovja.

Nagrado lahko prejme pravna ali fizična oseba.Predlagatelj naj predloži podatke o kandidatu in obrazložitev predloga. Rok za pošiljanje predlogov je do vključno 22. junija 2018. Predloge z obrazložitvijo naj predlagatelji pošljejo priporočeno po pošti na naslov:Ustanova patra Stanislava Škrabca, Hrovača 42, 1310 Ribnica, s pripisom – razpis za nagrado. 

Dodatne informacije so možne na telefonski številki 01 / 58 16 308 vsak delovni  dan od 9. do 11. ure ter po e-pošti info@skrabceva-ustanova.si. Razpis objavljen tudi na spletni strani www.skrabceva-ustanova.si. Kandidati bodo obveščeni o izboru najkasneje do 10. 09. 2018.