Show menu

Razpis za nagrade

Ustanova patra Stanislava Škrabca v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 12. 12. 2003 in Pravili Ustanove patra Stanislava Škrabca z dne 10. 3. 2004 razpisuje nagrado na področju slovenskega jezikoslovja.

***

Nagrado lahko prejme pravna ali fizična oseba.

Predlagatelj naj predloži podatke o kandidatu in obrazložitev predloga.

Rok za pošiljanje predlogov je do vključno 15. junija 2023.   

Predloge z obrazložitvijo naj predlagatelji pošljejo kot pdf

na elektronski naslov: polona.lovsin@riko.si, v zadevi naj piše: »Nagrada Škrabčeve ustanove«.

***

Dodatne informacije so možne na telefonski številki 01 / 58 16 308 vsak delovni  dan od 9.  do 11. ure ter po e-pošti info@skrabceva-ustanova.si.

Razpis objavljen tudi na spletni strani www.skrabceva-ustanova.si.

Kandidati bodo obveščeni o izboru najkasneje do 10. septembra 2023.