Show menu

ZanimivostiKonjiček patra Stanislava Škrabca je bilo ukvarjanje z vrtnim cvetjem. V naše dežele je prinesel in razširil gladiole.

Po njem je dobila ime Škrabčeva ulica v ljubljanski Rožni dolini, Škrabčeva pot v Novi Gorici ter osrednji trg v Ribnici – Škrabčev trg.

Njegovo rojstno hišo v vasi Hrovača pri Ribnici je njegov pranečak Janez Škrabec, direktor podjetja Riko, d. o. o., obnovil in jo spremenil v muzej ter živahno kulturno središče, ki nosi ime Škrabčeva domačija

RTV Slovenija je leta 2005 posnela dokumentarec o življenju in delu p. Stanislava Škrabca.