Show menu

Aktualno

Razglašamo generacijo štipendistov Škrabčeve ustanove v študijskem letu 2022-2023

Ljubljana, Slovenija, 23. 6. 2022

Po izboru strokovne komisije v sestavi izr. prof. dr. Matej Šekli, dr. Mija Michelizza in dr. Gašper Beguš ter po potrditvi uprave Škrabčeve ustanove razglašamo novo generacijo štipendistov Škrabčeve ustanove.

Ti so:

Dejan Gabrovšek, doktorski študent na Oddelku za slovenistiko FF UL;

Luka Horjak, doktorski študent na Oddelku za slovenistiko FF UL;

Eva Trivunović, doktorska študentka študijskega programa za Primerjalni študij idej in kultur Podiplomske šole ZRC SAZU;

Fr. Jan Dominik Bogataj, doktorski študent patrističnih znanosti na Institutum Patristicum Augustinianum na univerzi Pontifica Universitas Lateranensis v Rimu;

ter

Lara Potočnik, magistrska študentka na Oddelku za klasično filologijo in Oddelku na primerjalno in splošno jezikoslovje na FF UL,

Gašper Tonin, magistrski študent na Oddelku za slovenistiko in Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje na FF UL (ter medicine na MF UL);

Maruša Žibred, magistrska študentka na Oddelku za slovenistiko in Oddelku za slavistiko FF UL.

 

Iskrene čestitke!