Show menu

Aktualno

Nov razpis za štipendije in nagrado

30. 3. 2020

Ustanova patra Stanislava Škrabca od leta 2003 podeljuje študijske štipendije odličnim do- in do-diplomskim študentom slovenistike, slavistike, klasične filologije ter primerjalnega ter splošnega jezikoslovja ter nagrajuje jezikoslovce-slovenistike za njihove izjemne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja. Od ustanovitve do danes je ustanova podelila že 105 štipendij izbranim dodiplomskim, podiplomskim študentom, štipendijsko shemo celo razširila s postdoktrosko raziskovalno štipendijo . Za znanstvene presežke je doslej nagradila akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča, Janka Modra, prof. dr. Martino Orožen, izr. prof. dr. Majdo Merše,  prof. dr. Marka Snoja, prof. dr. Alenko Šivic-Dular ter prof. dr. Andrejo Žele. Obseg namena se širi tudi s podporami najrazličnejših pobud, ki vrednotijo in osmišljajo pomen jezikov nasploh.

Konec meseca marca je – kot vsako leto v tem času – objavila nova razpisa za štipendije za študijsko leto 2020-2021, in sicer za:

  • enoletne štipendije za drugostopenjski magistrski študij slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije ter primerjalnega in splošnega jezikoslovja;
  • enoletne štipendije za doktorski študij študentom za področje slovenskega jezika, slovanskih jezikov in klasične filologije ter primerjalnega in splošnega jezikoslovja;
  • enkratne štipendije za doktorski študij študentom-članom Slovenske frančiškanske province sv. Križa;
  • enkratne postdoktorske štipendije za raziskovanje s področja slovenskega jezika.

Rok za prijavo: do vključno 22. maja 2020.

Več informacij tukaj.


Vsako drugo leto pa Škrabčeva ustanova razpiše tudi nagrado na področju slovenističnega jezikoslovja, s katero nagrajuje vidne raziskovalne presežke in opuse izbranih nagrajencev.  

Več informacij tukaj.