Ustanova patra Stanislava Škrabca

Škrabčeva ustanova s ponosom spremlja delo, razvoj in napredovanja svojih varovancev: vsi z izjemnimi študijskimi in raziskovalnimi uspehi upravičujejo zaupanje ustanove v njihovo delo.

Seznam štipendistov...

Preberi več...

Škrabčeva ustanova podeljuje štipendije odličnim dodiplomskim in podiplomskim študentom slovenistike, slavistike, klasične filologije in splošnega in primerjalnega jezikoslovja.
Za štipendijo za podiplomski študij lahko vsako leto kandidirajo tudi študenti frančiškani.

Preberi več...

Štipendije lahko pridobijo študenti višjih letnikov, vpisani na dodiplomski študiju (od vključno tretjega letnika dalje), imajo vsaj prav dobro (8) povprečno oceno opravljenih izpitov in redno opravljajo študijske obveznosti. Do štipendij so upravičeni tudi študenti, ki so vpisani na podiplomski študij.

Preberi več...