Ustanova patra Stanislava Škrabca

pater.jpg
domacija.jpg

Škrabčeva ustanova je zasebna neprofitna organizacija, ki spodbuja študij in raziskovanje maternega ter drugih slovanskih jezikov, klasične filologije in splošnega in primerjalnega jezikoslovja.

Svoje poslanstvo uresničuje s podeljevanjem štipendij in nagrad za dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja ter s promoviranjem vrednosti in pomena maternega jezika. Svoj cilj delovanja razširja tudi z drugimi oblikami podpor, ki prispevajo k promociji slovenskega jezika doma in v tujini.

Temelje ustanovi je leta 2003 postavil Janez Škrabec skupaj s Slovensko frančiškansko provinco Sv. Križa. Za uresničevanje njenega poslanstva si prizadevajo sedanji člani uprave: Matjaž Rakovec (predsednik uprave), pater prof. dr. Edvard Kovač (član uprave), Marko Škrabec (član uprave), ki so nasledili prvo zasedbo v sestavi Marko Škrabec (predsednik uprave), p. Niko Žvokelj (član uprave) in Rahela Lesar (članica uprave). Delo za ustanovo opravljajo tudi izbrani zunanji sodelavci, ki za to ne prejemajo nobenega plačila.

Škrabčeva ustanova zasleduje zadane cilje in uresničuje svoje poslanstvo pod strokovnimi smerokazi. Vseskozi ohranja žive vezi z akademskim zborom Filozofske fakultete UL, Filozofske fakultete UM, Fakultete za humanistične študije UP, Fakultete za humanistiko UNG ter ZRC SAZU. Tro-članska strokovna komisija, ki jo sestavljajo odlični pedagogi in znanstveniki, je njeno osrednje posvetovalno telo, ki svetuje in nadzoruje njeno strokovnost. V strokovni komisije, ki je imenovana na dve leti, so doslej sodelovali: akad. prof. dr. Kajetan Gantar, dr. Zoltan Jan, prof. dr. Ada Vidovič Muha, prof. dr. Marko Stabej, doc. dr. Kozma Ahačič, prof. dr. Marko Jesenšek, prof. dr. Erika Kržišnik, prof. dr. Monika Kalin Golob ter prof. dr. Majda Merše.