Ustanova patra Stanislava Škrabca

Ustanova patra Stanislava Škrabca vsako drugo leto podeljuje nagrado za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja. Nagrada vrednoti in podpira delo jezikoslovcev-slovenistov in pomembno izpostavlja dosežke na tem pomembnem strokovnem področju.

Razpis za nagrado je objavljen bienalno v marcu, kandidirajo lahko posamezniki ali institucije, predlagajo jih lahko bodisi fizične bodisi pravne osebe.

Med nagrajence Škrabčeve ustanove so se doslej vpisali akad. prof. dr. Jože Toporišič, Janko Moder, prof. dr. Martina Orožen, prof. dr. Majda Merše, prof. dr. Marko Snoj in prof. dr. Alenka Šivic-Dular.

Oglejte si zadnji razpis za nagrade s klikom tu.